top of page
IMG_9819.jpg

Sportmedisch dossier

Wanneer je door een erkende sportarts wordt gekeurd, zullen de gegevens (ECG, inspanningstest, vragenlijst,...) centraal worden bijgehouden in een sportmedisch dossier. Dit dossier zal op termijn ook toegankelijk worden gemaakt voor de sporter zelf. 

Via dit dossier kan de erkende sportarts je keuringsattest ook rechtstreeks doorsturen naar je sportfederatie of de organisatie van een sportactiviteit waarvoor je gekeurd moet worden (vb. Sporta Monventoux). 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

1. Je vult de medische vragenlijst in op https://www.sportkeuring.be/.

2. Je stuurt deze door naar je sportarts in de buurt.

3. Je naam zal automatisch in de patiëntenlijst van je sportarts verschijnen, zodat hij al een dossier kan aanmaken.

Let wel: niet iedere sportarts die op de website vermeld is, werkt met dit dossier. Vraag dit zeker op voorhand na!

Schermafbeelding%202020-08-17%20om%2010.
Schermafbeelding%202020-08-17%20om%2010.
Schermafbeelding%202020-08-17%20om%2010.
bottom of page